Introduzione

„Na marzeniach się nie kończy,

Co chcesz zacząć,

Uwierz”