Droga

Tak czasem zastanawiamy się po co…Nawet często zadajemy to pytanie. Po co, dlaczego, w jakim celu.

Może nie trzeba mocno wierzyć w cokolwiek, by myśleć, że życie na ziemi jest tylko przystankiem. Według mnie, zostajemy wysłani, by się wkupić w niebo, czy kolejne lepsze życie, czy trafić tam w co kto wierzy. Życie tutaj ma na celu sprawdzenie nas, czy nadajemy się by pójść dalej, musimy zasłużyć. Wypełnić swoją misję? Pewnie tak, ale bardziej być takim jakim chcą nas widzieć po śmierci. Życie to faza przejściowa, test. Jedni żyją krótko, inni dłużej, bo może nie odkupili win poprzednich żyć, lub tego obecnego. Póki się nie wykupią nie pójdą dalej…Bardziej być niż mieć, nie inaczej.