Słowa

Słowa wzbierają jak rzeka

Rzucone w nurt niewierności

Wyblakłe i sprane, odemocjonalne

A mimo to niszczące, porywcze, zachłanne

Puste i głuche

Zaoczne, zauszne

Niedojrzałe i nieobecne

Nijakie

Ciasne